BÜTAD


www.butad.org

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi destekmetodlarının tekrar edilebilirliği, uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır.

 

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır.